sono-Waves
Cena

3600.00

PLN

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na kolejną edycję trzydniowych Gdańskich Warsztatów Ultrasonografii, które odbędą sięw dniach 14-16 czerwca 2024 r. w Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku.

Warsztaty dedykowane są lekarzom w trakcie specjalizacji oraz specjalistom chorób wewnętrznych, pulmonologii, medycyny rodzinnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, a także ratownikom medycznym i studentom kierunków medycznych. 

Tematyka wydarzenia podczas 21 godzin zajęć praktycznych obejmuje: guzikologię i optymalizację ustawienia aparatu USG, sonoanatomię płuc w badaniu ultrasonograficznym, płyn w jamach opłucnowych, odmę jam opłucnej, obrzęk płuc (kardiogenny i niekardiogenny), zapalenie płuc, niedodmę, zmiany o charakterze nowotworowym, zatorowość płucną, IVC/Ao, podstawowe projekcje jamy brzusznej (boczne, nadbrzusze i podbrzusze), omówienie częstych patologii w zakresie jamy brzusznej, podstawowe projekcje w echo serca, anatomię serca w echokardiografii, normy pomiarów w echokardiografii, sonoanatomię, warsztaty wspierające wyobraźnię topografii naczyń, zajęcia praktyczne na modelach, zajęcia praktyczne pozyskiwania dostępu naczyniowego na fantomach. 

Szczegóły kursu

termin warsztatów:
14 czerwca 2024 (piątek) od 9:00 do 19:00
15 czerwca 2024 (sobota) od 9:00 do 17:30
16 czerwca 2024 (niedziela) od 9:00 do 16:30

miejsce warsztatów:
HEVELIANUM Centrum Nauki
ul. Gradowa 8, 80-802 Gdańsk

załączniki do pobrania:
program kursu - warsztaty stacjonarne
regulamin kursu

wykładowcy:

 

informacje dodatkowe:
cena kursu nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania
cena kursu obejmuje koszt przerw kawowych oraz obiadowych
aby otrzymać fakturę VAT należy podać dane do FV podczas procesu rejestracji

Program kursu

PIĄTEK 14 czerwca 2024

9:00 - 9:30
Rozpoczęcie warsztatów i wprowadzenie do kursu point of care

9:30 - 10:15
Wspólny język czyli ultrasonograficzna wieża Babel - kierunki, orientacja głowicy, linia, convex, sector, płaszczyzny oraz ruchy głowicą 

10:15 - 11:00 • zajęcia praktyczne na modelach
Orientacja głowicy liniowej i typu convex, kierunki, ruchy głowicą 

11:00 - 11:15
przerwa kawowa

11:15 - 11:45 • zajęcia praktyczne na modelach
Optymalizacja ustawień aparatu USG czyli guzikologia głowicą

11:45 - 12:45 • zajęcia praktyczne na modelach
Technika badania płuc głowicą

12:45 - 14:15 • sesja interaktywna
Zmiany skonsolidowane: zapalenie płuc, niedodma, zatorowość płucna i zmiany nowotworowe

14:15 - 15:15
przerwa obiadowa

15:15 - 16:00 • zajęcia praktyczne na modelach
Przepona

16:00 - 16:45 • zajęcia praktyczne na modelach
Żyły głębokie kończyn dolnych

16:45 - 17:00
przerwa kawowa

17:00 - 18:30 • zajęcia praktyczne na fantomach
Torakocenteza i zakładanie drenażu typu Pigtail do jamy opłucnej pod kontrolą USG

18:30 - 19:00 • sesja interaktywna
Zmiany śródmiąższowe, obrzęk płuc kardio- i niekardiogenny, włóknienie płuc

SOBOTA 15 czerwca 2024

9:00 - 9:30 • zajęcia praktyczne na modelach
Jama brzuszna: prawy kwadrant (jama opłucnej, wątroba, prawa nerka i pęcherzyk żółciowy)

9:30 - 10:00 • zajęcia praktyczne na modelach
Jama brzuszna: lewy kwadrant (jama opłucnej, śledziona i lewa nerka)

10:00 - 11:00 • zajęcia praktyczne na modelach
Jama brzuszna: nadbrzusze (trzustka, duże naczynia, wątroba, pęcherzyk żółciowy)

11:00 - 11:15
przerwa kawowa

11:15 - 11:45 • zajęcia praktyczne na modelach
Jama brzuszna: śródbrzusze i podbrzusze (aorta, IVC, pęcherz moczowy)

11:45 - 13:15 • sesja interaktywna
Jama brzuszna

13:15 - 14:15
przerwa obiadowa

14:15 - 14:45 • sesja interaktywna
Orientacja i specyfika głowicy sektorowej

14:45 - 15:15 • zajęcia praktyczne na modelach
Projekcja przymostkowa długa - PLAX

15:15 - 16:00 • zajęcia praktyczne na modelach
Projekcja przymostkowa krótka - PSAX

16:00 - 16:15
przerwa kawowa

16:15 - 17:00 • zajęcia praktyczne na modelach
Projekcja koniuszkowa

17:00 - 17:30 • zajęcia praktyczne na modelach
Projekcja podmostkowa

NIEDZIELA 16 czerwca 2024

9:00 - 10:00 • sesja interaktywna
USG serca – point of care: ocena funkcji mięśnia sercowego

10:00 - 11:00 • sesja interaktywna
USG serca – point of care: podstawowa ocena zastawek serca

11:00 - 11:15
przerwa kawowa

11:15 - 11:45 • sesja interaktywna
Sonoanatomia naczyń

11:45 - 12:30 • warsztaty
Topografia anatomiczna w badaniu USG naczyń otworu górnego klatki piersiowej

12:30 - 13:15 • zajęcia praktyczne na modelach
Szyja i kończyna górna

13:15 - 14:15
przerwa obiadowa

14:15 - 15:00 • zajęcia praktyczne na modelach
Topografia anatomiczna w badaniu USG naczyń kończyn dolnych

15:00 - 15:30 • zajęcia praktyczne na modelach
Kończyna dolna

15:30 - 16:15 • zajęcia praktyczne na modelach
Dostęp techniką in-plane i out-of-plane

16:15
zakończenie warsztatów

Galeria